Hominum causa omne
ius constitutum est.

RESTRUKTURYZACJA SPÓŁEK / OUTSORCING DLA FIRM / OBSŁUGA PRAWNA

O FIRMIE

NOTIS SP. Z O.O. to firma powstała w roku 2014 z przekształcenia spółek, których właściciele od roku 1992 prowadzą nieprzerwanie działalność w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług księgowych. Osoby zatrudnione w Spółce posiadają uprawnienia Ministra Finansów w zakresie doradztwa podatkowego, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5.07.1996 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami doradztwa podatkowego i usługami rachunkowo - księgowymi.

Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowany personel – wszyscy nasi pracownicy, w tym także osoby bezpośrednio prowadzące obsługę naszych klientów, posiadają wyższe wykształcenie, a także niezbędne doświadczenie praktyczne. Możemy zapewnić kontakty merytoryczne z klientami, w niezbędnym zakresie, także w języku angielskim. Dla realizacji dowolnych zleceń z zakresu consultingu mamy do dyspozycji zespół najbardziej doświadczonych biegłych rewidentów, analityków finansowych i konsultantów z zakresu szeroko rozumianej teorii i praktyki biznesu oraz prawa cywilnego i gospodarczego.

Zespołem tym kieruje Jarosław Wagner – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawnik i doradca podatkowy (wpisany na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr 9242). Wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej doradcy podatkowego, jak również asesora Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, gdzie był członkiem komisji akceptującej wnioski przedsiębiorców o pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych w III Osi Priorytetowej „Innowacyjna Gospodarka” – są gwarantem rzetelności w wykonaniu usługi.

Tel. 509-204-510, 605-191-198
Łódź ul. Nad Jasieniem 33a
@ Copyright 2015 Notis

Strony Łódź